Info voor gemeenten

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om de aantrekkingskracht van middelgrote steden te stimuleren en biedt daarom vier middelgrote Brabantse steden de kans om de VOLOP-werkwijze in hun eigen stad uit te rollen. Elke deelnemende gemeente stelt zelf een projectleider aan welke bekend is met de stakeholders in de stad. Deze projectleider wordt in het eerste jaar begeleid door VOLOP Brabant. Samenwerking en het delen van kennis staan hierbij centraal. Na een jaar is VOLOP geworteld in de stad en kan zij zelfstandig doorgaan. Intervisie tussen de steden en het delen van ervaringen ondersteunen hierbij de voortgang.

VOLOP kenmerkt zich door een directe aanpak: niet praten maar doen. In de eerste fase worden de alle belanghebbenden benaderd en wordt bekendheid gegeven aan het project. Het samenbrengen van deze partijen en bewustwording creëren ten aanzien van het gezamenlijke belang, vormen hierbij het uitgangspunt. De praktijk wijst uit dat de eerste invullingen van leegstaande panden snel volgen. Het proces van terugkeer naar een aantrekkelijker stadscentrum is daarmee van start!

Steden die ook interesse hebben om deel te nemen, of vragen hebben over het project, kunnen contact opnemen met Maruja Gutierrez, projectleider VOLOP Brabant.