VOLOP teamleiders bij elkaar op bezoek

De dynamiek spat eraf! Vier enthousiaste dames die er ieder voor zorgen dat hun centrum nog bruisender wordt. Op donderdag 2 juli brachten de projectleiders van VOLOP Meierijstad, VOLOP Waalwijk en VOLOP Brabant een bezoek aan Oss. Ook Dirk Lammers, de centrummanager van Meierijstad, was aanwezig bij dit bezoek.

Marsha van de Poppel was zichtbaar trots om als projectleider van haar stad een rondleiding te geven door het centrum van Oss. In relatief korte tijd zijn er al vele VOLOP initiatieven van start gegaan in Oss. Verschillende van deze initiatieven werden door de groep bezocht. Leuk om met deze initiatiefnemers in gesprek te gaan en hun ervaringen en enthousiaste verhalen te horen. De rondleiding liet overtuigend zien wat de impact is van de verschillende invullingen voor het Osse centrum. Voor de projectleiders een gezellige maar vooral inspirerende ochtend vol nieuwe ideeën en nog meer motivatie!